Hakkımızda

KENT ARŞİVİ NEDİR?

Kentin tarihî, sosyal, ekonomik, idari, kültürel vb. değerlerinin kaydedildiği, kentin hem geçmişini hem de gündelik yaşantısını belgeleyen; görsel-işitsel, yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının yer aldığı; kenti, hafızasıyla bütünleştirenkişi, aile ve kurumların yukarıda bahsedilen faaliyetlerini yansıtan resmi ve özel arşiv malzemelerinin yer aldığı,kent tarihine akademik olarak da destek veren arşiv türüdür.

KENT ARŞİVİNİN AMACI ve ÖNEMİ NEDİR?

Gaziantep’i konu alan bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, nitelikli projeler gerçekleştirmek ve bilimsel yöntemlerle Gaziantep’e dair yeni veriler ortaya koyan akademik çalışmaları bünyesine katarak desteklemektir. Gaziantep Kent Arşivi Gaziantep’e ait gelenek görenek ve inançları, halk bilgisi gibi temel araştırma alanlarında Gaziantep kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri içerisindeki kültür içindeki rol ve etkileri araştırmak teknolojik değişimlerin getirdiği destekle ortadan kalkan kent kültürü ürünlerini ve zamanın gerisinde kalmış kente dair birçok belge tespit ederek incelemek ve bu bağlamda kentlilik bilinci oluşturarak kente ait değerlerin kültürel çatı altındaki öneminin kavranması ve kentle ilgili daha fazla çalışmasını sağlayacak girişimler başlatmak amacıyla oluşturulan bir kurumdur. Gaziantep Kent Arşivi kurulma projesi, başladığı günden bugüne kadar Gaziantep ile ilgili önemli bilgi kaynaklarını derleyip koleksiyona katmayı amaçlamış ve Gaziantep'in kent belleği olma misyonunu üstlenmeyi hedeflemiştir